Yrityskuvaus

Insinööritoimisto R.J.Virta Oy on aloittanut toimintansa 26.3.1996 ja on samana päivänä merkitty ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi.

Yrityksemme toimialaan kuuluvat LVI-suunnittelu ja konsultointi, rakennusautomaatiotekninen sekä puhdastilatekninen suunnittelu ja konsultointi.

Henkilöstöstämme kahdella on Fisen AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelijan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijan pätevyydet sekä yhdellä vastaavat A-luokan pätevyydet.

Erikoisosaamisalueenamme ovat toimisto-, hotelli-, kylpylä- ja liikerakennukset sekä lääke- ja elektroniikkateollisuus, puhdastilat sekä kylmätekniset järjestelmät.

Toimeksiantojemme lukumäärä on yli 700.

Suunnittelemiemme uudisrakennuskohteiden pinta-ala on yli 80 000 m², saneerauskohteiden pinta-ala yli 70 000 m².

Suunnittelemiemme puhdastilojen pinta-ala on yli 5 000 m².

Suunnittelutyö tapahtuu tietokoneavusteisena kahdeksalla työasemalla. Perusohjelmistona AutoCAD, sovellutusohjelmina Progman Oy:n MagiCAD –laskenta- ja mallinnusohjelmat. Energialaskelmat suoritetaan IDA-ICE mallinnusohjelmistolla. Toimistosovelluksena käytämme Microsoft Office ohjelmistoja.

Lisäksi käytössämme on eri laitevalmistajien tuotteiden valintaa helpottavia ohjelmistoja.