Henkilöresurssit - Timo Ritasalo

Timo Ritasalo
gsm (040) 9696 793
timo.ritasalo@rjvirta.fi

Toimenkuva
Toimii suunnittelijana.

Tehtäväalueeseen kuuluu kaikkien LVIA –osa-alueiden suunnittelu sekä projektien suunnittelun ja rakentamisen aikainen hoito.

Energia-, tehontarve- ja olosuhdemallinnukset kuuluvat toimenkuvaan, samoin niiden hyödyntäminen suunnittelussa.

Toimii yrityksen atk-tukihenkilönä.

Suunnittelukokemusta kymmenen vuotta.

Koulutus:
Turun ammattikorkeakoulu, Konetekniikan osasto, Energiatekniikan insinööri (AMK) 2004.

Takaisin